Overblog Follow this blog
Edit page Administration Create my blog
/ / /

(UAKTUALNIENIE już wkrótce)

 

aspekt personalny

 • jestem przygotowany do tego aby napisać i wprowadzić w życie plan spekulacji na giełdzie
 • aby uniknąć fiaska trzymam się tego planu bez żadnych odchyłek
 • aby nie poddawać się emocjom przestrzegam reżimu inwestowania w całej rozciągłości
 • moja praca - miejsce: pokój komputerowy
 • moja praca - czas: 8:30-10:30 i 15:00-17:00
 • dodatnie cechy charakteru i umiejętności: pewność siebie, znajomość komputerów, programowania, programów, internetu. motywacja
 • ujemne cechy charakteru nad którymi pracuję: brak dyscypliny, prokrastynacja, słaba organizacja

aspekt finansowy (zarządzanie kapitałem)

 • inwestuję używając wylącznie mojego kapitału ulokowanego w funuszu rrsp; na początek na inwestowanie krótkoterminowe przeznaczam $50,000 - podstawową zasadą mojej strategii jest zabezpieczenie tego kapitału za wszelką cenę
 • po zakupieniu pakietu akcji, natychmiast, zawsze i bez wyjątku stosuję polecenia "stop order" z regułu ustalane na poziomie: cena zakupu - 2*atr
 • na początek na zakup pojedyńczego pakietu akcji przeznaczam maksymum $5,000 albo maksimum 10% kapitału przeznaczonego do inwestowania
 • ilość akcji zakupionych obliczam nastepująco:

      parametry:                              
      kapital                                                              $150,000   (P1)      
      wspolczynnik (1 - dla rrsp)                                        1   (P2)      
      % ryzyka dla jednorazowego zakupu                    16.67%  (P3)      
      liczba pozycji                                                  6  (P4)      
      % kapitalu dla jednorazowego zakupu               10%  (P5)      
      wyliczone wartosci:                        
      kapital                                                       $50,000   [P1 * P2]    
      wysokosc jednorazowego zakupu  $5,000   [P1 * P2 * P5]
      suma maksymalnego ryzyka                      $500   [P3 * P1]            maksymaly koszt jednorazowego zakupu   $5,000   [P1 * P2 * P5/P4]

 • na początek ilość akcji obliczam na podstawie nastepującego wzoru: $5,000/cena zakupu zaokrąglając do niższej dziesiątki
 • w przyszlości ilość akcji do zakupu będę obliczał następująco: suma ryzyka/(2*atr) zaokrąglając w dół
 • maksymalna dzienna liczba transakcji zakupu: cztery (4)
 • jeśli na skutek moich decyzji początkowy kapitał zmniejszy się o $5,000, wtedy zaprzestanę inwestowania na cztery tygodnie; jeśli natomiast mój kapitał zmniejszy się do $40,000 wtedy zaprzestaję całkowicie inwestowania krótkoterminowego

metodologia

 • do selekcji używam systemu proScreener dostępnego na stronie ProRealTime
 • codziennie, po godzinie 16:00 dokonuję przeglądu akcji do potencjonalnego zakupu na rynkach NYSE i NASDAQ za pomocą dwóch, przeze mnie opracowanych, skryptów: o-bo_astuce_ i o-bo_MagicTrend, kody zapisane są na oddzielnej stronie
 • akcje do zakupu w następnym dniu są ostatecznie wyselekcjonowane na podstawie wykresów (ceny, indykatory)
 • jeśli przy otwarciu giełdy następnego dnia cena otwarcia wyselekcjonowanej do zakupu akcji nie uległa nagłej zmianie (tzn. cena zamknięcia - $0.50 < cena otwarcia < cena zamknięcia + $0.50), wtedy umieszczam polecenie zakupu ("buy stop order") w wysokości: najwyższa wczorajsza cena + $0.10 - do tego celu używam portal brokerski questrade
 • kiedy zakup akcji zostanie dokonany, wtedy natychmiast umieszczam dwa polecenia sprzedaży:
 1. "stop loss" na poziomie -> MAX(cena zakupu-2*ART, najniższa wczorajsza cena - $0.10)
 2. "sell limit" na połowę (1/2) zakupionych akcji w wysokości -> cena zakupu+3*ATR
 • po każdym dniu aktualizuję polecenie "stop loss" używając powyższej formuły {MAX(cena zakupu-2*ART, najniższa wczorajsza cena - $0.10)}
 • kiedy cena akcji wzrośnie do poziomu -> MIN(cena zakupu+2*ART, 1.05*cena zakupu) wtedy poleceni "stop loss" umiesczam na poziomie -> 1.01*cena zakupu ("breakeven" + ~$30.00)
 • do analizy inwestycji używam przez siebie opracowanego arkusza excela gdzie wprowadzam wszystkie ważne informacje i skąd uzyskuję niezbędne dane do zakupu (ilość akcji, wysokość "stop loss", ...)  a do monitorowania pakietu i indywidualnych akcji używam darmowego programu "Take Stock

Share this blog

Repost 0
Published by

Wizytówka

 • : spekulant
 • spekulant
 • : ... spekulant, to wszystko! ...
 • Contact

Pages - Strony